Kushiyaki de Gambas
2 brochetas de gambas.
Precio 6.00 €